''' '''TÁMOP

 


Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola.

A fenntartó szerv neve és székhelye:

Kisvárdai Tankerületi Központ
4600. Kisvárda, Kodály Z. út 15/A. 

Nincs könnyű dolga ma egyetlen oktatási intézménynek sem. A folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezetben biztos pontnak kell lenniük. Megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását. Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Pedagógusaink fő célja, hogy emberséget és tudást adjanak a felcseperedő gyermekeknek.
Pedagógiai programunkat áthatja a gyermekközpontú szemléletmód. Az intézmény működését a közoktatási törvényben rögzített értékek szabják meg. Számunkra legfontosabb, hogy boldog gyermekekkel találkozzunk nap mint nap.

"Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt,
s csak ezekből lehet boldog ország."
- írta Kodály Zoltán

Kölcsey Ferenc nevét intézményünk 2001. augusztus 1-jétől viseli.
Tantestületünk tagjai fogékonyak az újra és hajlandók maguk is újítani. Ezt bizonyítja, hogy az önképzésen kívül részt vettünk szervezett továbbképzéseken is. Kollégáink tehetségük, lelkesedésük, tapasztalatuk legjavát adva dolgoznak a gyermekek oktatásáért és neveléséért, hivatásuknak elkötelezettek, szakmailag jól képzett emberek.


"A szívvel végzett munkától szívek sarjadnak."
/Gárdonyi Géza/

Létünk, jövőnk alapja, záloga a minőség. Számunkra a minőség a következőt jelenti:
• tanulóink hosszú távon értékálló, versenyképes tudást szerezzenek,
• sajátítsák el a konstruktív életvitelhez szükséges képességeket, készségeket,
• valamint a pozitív életvezetéshez szükséges erkölcsi normákat.
• felkészüljenek az élethosszig tartó tanulásra.


Iskolánk dolgozóinak legdrágább kincse a gyermek. Pedagógusaink mindent megtesznek azért, hogy tanítványaink megfeleljenek a mai kor elvárásainak. Mindezt szeretetteljes légkörben, a nevelésben érintettekkel, elsősorban a szülőkkel együttműködve szeretnénk megvalósítani.


"Ne erőszakkal oktasd a gyermeket tanulmányokra,
játszva tanuljanak.
Már csak azért is, hogy jobban megfigyelhesd,
melyiknek mire van hajlama!"
/ Platón/